Bemutatkozás

A Tüdőgyógyászati Klinika több évtizedes múltra visszatekintő, hagyományokkal rendelkező intézet, mely a régió tüdőgyógyászati betegeinek ellátásában jelentős szerepet vállal. Jelenlegi helyszínén, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ területén a felújított volt Neurológiai Klinika épületében működik. A Szív- és Tüdőgyógyászati Klinika szétválása óta az intézetvezetői feladatokat Dr. Szilasi Mária egyetemi tanár látja el. A betegellátás mellett fontos feladatunk az oktatásban, graduális- és posztgraduális képzésben, tudományos életben, kutatásban való részvétel is.

A gyógyító munkát szakorvosok, klinikai orvosok, rezidensek, valamint szakképzett ápolók, asszisztensek, diplomás ápolók, főiskolai végzettségű gyógytornászok látják el. A klinika ambuláns beteg hátterét 8 szakrendelésen és a fekvőbeteg hátterét 111 betegágyon biztosítjuk. Betegforgalmunk folyamatosan nő az utóbbi években a légúti betegségek számának emelkedésével, sajnos egyre több a tüdő tumoros beteg, mely jelenleg már 60%-át teszi a beteglétszámunknak, illetve a tbc-s betegek ellátása is súlyos terheket ró ránk. Szakrendeléseinken nem csak kivizsgálást, hanem rendszeres gondozást végzünk, elsősorban asthmás, COPD-s, sarcoidosisos és tumoros beteget gondozunk, a progresszív betegellátás keretében az egész régió területéről. A betegellátáshoz a személyi feltételeken kívül magas színvonalú eszközparkkal rendelkezünk, bronchológiai laborunk országos szintű és hírnevű. A Tüdőgondozóban dolgozó kollégákkal, a társszakmákkal, valamint a területünkön dolgozó háziorvosokkal szoros szakmai kapcsolatot építettünk ki, a klinikai konzultációs kéréseknek rendszeresen eleget teszünk. A betegek a visszajelzések szerint igen elégedettek a nálunk nyújtott gyógyító ellátással.

Szerepet vállalunk az Egyetemen folyó graduális és posztgraduális képzésben. Az Általános Orvostudományi Karon IV. éves orvostanhallgatóknak oktatjuk a pulmonológiát magyar és angol nyelven, emellett a gyógyszerészhallgatók, illetve fogorvostanhallgatók, gyógytornászok, diplomás ápolók oktatásában is részt veszünk. Klinikánkra nagy örömmel várjuk a szakma iránt érdeklődő hallgatókat, számukra gyakorlati lehetőséget biztosítunk. A posztgraduális képzés keretein belül a rezidensképzésben, háziorvosok, szakorvosok továbbképzésében, gyógyszerészek továbbképzésében, a Népegészségügyi Kar, a Nyári Egyetem Szakmai eseményeiben, PhD. tanfolyamok szervezésében veszünk részt.

Tudományos tevékenységünk a Szív- és Tüdőgyógyászati Klinika szétválása óta kapott új lendületet, a tudományos munka nagy részét más hazai és külföldi intézetekkel történő kollaborációban végezzük. Az elmúlt években több sikeres országos és helyi konferenciát rendeztünk, munkatársaink számos cikk, könyv, jegyzet írásában vesznek részt, illetve Dr. Szilasi Mária klinikaigazgató, egyetemi tanár szerkesztőbizottsági tag a legnagyobb tüdőgyógyászati szaklapokban.

Feladatainkat mindenkor a Hippokratészi elvek irányítják: „Salus aegroti suprema lex esto”- A beteg érdeke a legfőbb törvény.