Betegtájékoztató

Kedves Betegünk!

Tisztelettel köszöntjük Klinikánkon.

Kérjük, hogy szíveskedjen elolvasni tájékoztatónkat, amelynek célja az, hogy megkönnyítsük az Ön számára a Klinikai tartózkodást.
Szeretnénk, ha érezné, hogy a klinika valamennyi munkatársa azon fáradozik, hogy Ön mielőbb visszanyerje egészségét.

 

Betegfelvétel

 

Felvételkor az ambuláns, vagy az ügyeletes orvos dönti el, hogy melyik osztályon, illetve kórteremben helyezik el.

 

Osztályon való elhelyezés

Felvételi lapjával jelentkezzen a kijelölt osztályos, vagy osztályvezető ápolónő fogadja, aki jelenti érkezését az illetékes orvosnak. Ekkor találkozik először az osztályon a kezelőorvosával, aki megvizsgálja, és intézkedik az elhelyezéséről. Előre elnézést kérünk, ha a nagy betegforgalom miatt a kórteremben való elhelyezésre esetleg várakoznia kell.

Szükség van a személyi igazolványra és betegbiztosítási kártyájára, azokat feltétlenül hozza magával. Hozza magával - vagy hozassa be – az előző orvosi vizsgálati eredményeit, illetve klinikai, kórházi zárójelentéseit és azokat betekintésre adja át a kezelőorvosának. A dokumentumokat átnézés után visszaadjuk.
Értéktárgyait (pl. takarékbetétkönyv, nagyobb összegű pénz) lehetőség szerint hagyja otthon. Amennyiben ez elkerülhetetlen, úgy kérjük, hogy azokat hivatalos átvételi elismervény ellenében, tanúk jelenlétében adja át (otthonában történő távozásig) az osztályvezető nővérnek, aki gondoskodik azok biztonságos megőrzéséről. Anyagi felelősséget csak a hivatalosan átadott értéktárgyakért vállalunk.

Kizárólag csak a kezelőorvosa által előírt, és a nővérek által kiadott gyógyszereket szabad szednie! Otthonról behozott gyógyszerei zavarhatják vizsgálati eredményeit.

Az előírt vizsgálatok céljáról, a beavatkozások módjáról kezelőorvosai előzetesen felvilágosítást adnak. A vizsgálatok és a különböző beavatkozások csak az Ön előzetes tájékoztatása és beleegyezése után végezhetők el. Betegségéről, annak további kezeléséről és lefolyásáról kezelőorvosai folyamatosan tájékoztatást adnak a viziteken, majd az otthonában történő elbocsátása előtt is.
A Klinikánkon előírt étrendet szíveskedjenek betartani. Az otthonról behozott élelmiszereket csak akkor fogyaszthatja, ha azt a diétás étrendje megengedi. Az élelmiszereket csak nővér által kijelölt hűtőszekrényben tárolja. A tárolásra szánt élelmiszereket kérjük névvel, kórterem számmal jelöljék.

Szeszesitalt a klinika területére behozni tilos! Miután az Egészségügyi Miniszter rendelete alapján a kórházakban tilos a dohányzás, ezért kérjük, hogy a saját és betegtársai egészsége érdekében a klinika épületében, valamint a bejáratok közelében ne dohányozzon!

A TBC-s betegek elhelyezésekor felhívjuk a beteg figyelmét, hogy a klinikai elhelyezése során a számára kijelölt kórteremben tartózkodjon. A kórtermen kívül csak a legrövidebb és legszükségesebb estben és ideig tartózkodhat. A kórtermen kívül szájmaszk használata kötelező.
Az osztályok munkarendje:

A betegeket reggel 6 órakor ébresztjük, hogy legyen elegendő idő a tisztálkodásra. Néhány, a nővérek által mosdatott, súlyosabb állapotban lévő beteg esetében ez korábban történik, amiért a betegtársak megértését kérjük.

Villanyoltás 21 órakor történik. Ezután hangos beszélgetéssel, rádiózással, a villany felkapcsolásával ne zavarja betegtársait.
Fontos, hogy 8-12 óra között, tekintettel az orvosi vizitekre, lehetőség szerint ne hagyja el a kórtermet.
A reggelit 8, az ebédet 13, a vacsorát 17 órakor tálaljuk.

A látogatás lehetősége folyamatosan biztosított, de az intézet zavartalan működése érdekében kérjük az alábbi időpontok betartását:

 • hétfő – péntek: 16.00 – 20.00-ig
 • szombat – vasárnap: 12.00 – 20.00-ig
 • Az Intenzív Osztály látogatási időtartama: mindennap délután 14.00 – 16.00 -ig

 

Telefonos információ : +36 52 255-284 (Porta) 14 éven aluliak az épületben beteget nem látogathatnak.

Tájékoztatás és felvilágosítás

A betegek állapotáról, betegségük súlyosságáról és kimeneteléről a hozzátartozóknak tájékoztatást a törvény adta lehetőségeken belül, csak a kezelőorvosai adhatnak, ehhez szükséges az Ön beleegyezése is.

A betegek elbocsátását, vagy ideiglenes eltávozását csak orvos engedélyezheti. Engedély nélküli eltávozás, vagy az engedélyezett időnél való hosszabb távolmaradás a kivizsgálást és a kezelést zavarja.

Klinikánk egyik fontos feladata az orvosképzés. Kérjük beleegyezését, hogy az orvostanhallgatók a gyakorlatok folyamán Önnek elbeszélgethessenek és megvizsgálhassák orvosi felügyelet mellett. Az oktatást szolgálják a tantermi előadások is, az időnkénti betegbemutatásokkal. Adott esetben kérjük, hogy az ezeken való részvétbe, előzetes megbeszélés alapján, egyezzen bele. Az orvosi titoktartás az orvostanhallgatók számára is kötelező.

Amennyiben valakit telefonon kíván felhívni, úgy arra a porta mellett elhelyezett, telefonkártyával működő nyilvános telefonkészülék áll rendelkezésére. Az osztályokon elhelyezett telefonok, csak az Egyetemen belüli és a bejövő hívásokra alkalmasak. Hozzátartozói lehetőleg csak 16 óra után keressék Önt az egyetemi telefonközponton keresztül, amely közvetlenül tudja kapcsolni az Önt kezelő osztályt.

Kérjük, hogy a saját és betegtársai érdekében szíveskedjen a klinika tisztaságára gondosan ügyelni.

 

Betegpanasz

Problémáival, észrevételeivel forduljon a kezelőorvosaihoz, vagy az osztályvezető főnővérhez. Amennyiben nem oldódnak meg a problémái kérjük, észrevételét jelentse a Klinikavezető ápoló és a Klinikaigazgatója felé. Minden észrevételét, kívánságát és javaslatát meghallgatjuk és igyekszünk az Ön segítségére lenni.

 

Tisztelt Betegünk!

Az alábbiakban közöljük azokat a jogokat, amelyek Önt a klinikánkon való bentléte alatt megilleti:

Folyamatosan tájékoztatást kap kezelőorvosától betegségéről, a tervezett vizsgálatokról és kezelési eljárásokról. Bizonyos vizsgálatok (pl. műtét szövetmintavétel, stb.) csak az Ön előzetes felvilágosítása és az ezt követő írásos beleegyező nyilatkozata után végezhetők el. Folyamatos tájékoztatást kap a klinikai vizsgálati eredményekről, a javasolt kezelésről, amelyeket távozása napján a kezelőorvosai által készített és aláírt zárójelentés tartalmaz.

Jogában áll megnevezni azon hozzátartozóját, vagy más személyt, akit a kezelőorvosa az Ön felhatalmazása alapján állapotáról tájékoztathat. Kérjük, hogy erről a klinikára való felvétel napján kezelőorvosának nyilatkozzon.

Az Önt ellátó egészségügyi személyzetnek és az orvosoknak a következő esetekben van joga az Ön hozzájárulása nélkül dönteni és cselekedni:

 1. sürgős szükség, amely orvosi beavatkozás nélkül életveszélyes állapotot hoz, vagy hozhat létre,
 2. beavatkozás során az Ön kezeléséhez a műtét kiterjesztése válik szükségessé,
 3. közegészségügyi érdekek, indokolja.

Az Önt ellátó egészségügyi személyzetnek és az orvosoknak a következő esetekben van joga az Ön hozzájárulása nélkül dönteni és cselekedni:

 1. sürgős szükség, amely orvosi beavatkozás nélkül életveszélyes állapotot hoz, vagy hozhat létre,
 2. beavatkozás során az Ön kezeléséhez a műtét kiterjesztése válik szükségessé,
 3. közegészségügyi érdekek, indokolja.

Joga van elutasítani bármely vizsgálat elvégzését, gyógyszeres, vagy egyéb kezelést. A beavatkozás és a kezelés elmaradásának veszélyeiről orvosa tájékoztatja, és ha ezután is ragaszkodik a beavatkozás, és egyéb kezelés elutasításához, azt aláírásával kell igazolni. Döntését tiszteletben tartjuk.

A lemondó nyilatkozat aláírása után bármikor távozhat klinikánkról, orvosi felvilágosítás és tanács ellenére is.

Önnek néhány kivételes esetben nem áll jogában visszautasítani a gyógykezelést. Ezek a követezőek:

 1. betegségének kezelése közegészségügyi érdek
 2. büntetés-végrehajtási helyen lesz beteg és egészségügyi ellátásra szorul.

Orvosait nem köti titoktartás, amennyiben:

 1. Ön feloldja őket ez alól,
 2. a hatóság kérésére történik adatszolgáltatás,
 3. a közegészségügyi érdekeket sértene,
 4. Ön öntudatlan , és / vagy közveszélyes állapotban van.

Klinikánkról más intézetbe, vagy klinikán belüli áthelyezése, tájékoztatás után, fenti elvek figyelembevételével csak az Ön beleegyezésével történhet.

Hazabocsátása előtt lehetőség szerint egy nappal kezelőorvosainak tájékoztatniuk kell Önt, hazabocsátásának időpontjáról.

Joga van megismerni név szerint klinikánk orvosait, nővéreit és egyéb alkalmazottait, akik közvetlenül részt vesznek az Ön kivizsgálásában és kezelésében.

A magyarul nem beszélő betegek tolmács igénybevételét kérhetik.
Önt látogatási időben látogathatják.
Lehetősége van hozzátartozóival, ismerőseivel saját költségére telefonon beszélni.

Klinikai tartózkodása alatt saját, legszükségesebb személyes tárgyait használhatja, ezekért azonban a klinika nem tud anyagi felelősséget vállalni.

Az Önnek kapcsolatos orvosi dokumentációt kérésére megtekintheti.
Amennyiben úgy találja, hogy a fentebb felsorolt jogainak gyakorlásában sérelem éri, úgy kérjük, forduljon az osztályos orvosához, az osztályvezető orvoshoz, amennyiben nem nyer sérelme megoldást, az intézet igazgatójához.

 

Mielőbbi gyógyulást kívánunk!

Az Ön gyógyulásáért fáradozva köszönjük bizalmát!

 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Tüdőgyógyászati Klinika dolgozói